1. Vacatures
 2. Voorzitter van de klachtencommissie Universiteit Twente

Voorzitter van de klachtencommissie Universiteit Twente

Word jij de nieuwe voorzitter van de klachtencommissie, die deskundig, onafhankelijk en helder advies kan geven aan het College van Bestuur, die zorgdraagt voor de jaarlijkse verslaglegging aan het College van Bestuur en die toeziet op een consistente naleving van de klachtenregeling?

Solliciteren
 • Hi! Word jij mijn
  nieuwe collega?
  Erwin Medendorp
 • Hi! Are you my
  new colleague?
  Jaap Beernink
 • Hi! Word jij mijn
  nieuwe collega?
  Marie-Christine Prédéry
 • Hi! Word jij mijn
  nieuwe collega?
  Sterre Mkatini

Belangrijkste punten

 • Uur 2 - 4 u.
 • Salarisindicatie € 750
 • Deadline 20 aug 2022

De Universiteit Twente (UT) is een dynamische (internationale) campusuniversiteit waarin studenten en medewerkers een community vormen. De UT staat voor en blijft werken aan een open en inclusieve cultuur waarin iedereen met respect met elkaar omgaat en elkaar zonodig aanspreekt op ongewenst gedrag. Onlangs zijn een Diversity, Equity and Inclusion officer en een Integral Safety manager aangesteld om ongewenste situaties te voorkomen.

Niettemin doen zich situaties voor van onheuse bejegening en onveiligheid. In die gevallen kunnen studenten in eerste instantie een beroep doen op de hulpstructuur, bestaande uit studieadviseurs, studentendecanen en studentenpsychologen, medewerkers kunnen in eerste instantie een beroep doen op  leidinggevenden en HR adviseurs. Daarnaast kunnen zowel studenten als medewerkers zich in geval van grensoverschrijdend gedrag wenden tot vertrouwenspersonen die de melders bijstand verlenen. Bij andersoortige problemen rond studeren en werken kan de neutrale ombudsfunctionaris worden benaderd om te helpen een oplossing te vinden.

In sommige gevallen is het wenselijk dat over een klacht een oordeel wordt uitgesproken. De klacht kan betrekking hebben op de wijze waarop een medewerker of (bestuurs)orgaan, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de UT, zich in een bepaalde situatie heeft gedragen of heeft nagelaten te handelen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van of de voorlichting aan studenten, maar ook over onheuse bejegening, intimidatie of discriminatie. Het oordeel van de onafhankelijke klachtencommissie wordt als advies aan het College van Bestuur gezonden ter verdere afhandeling. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en vier leden en is zodanig samengesteld dat deze voldoende deskundig en onafhankelijk is. De voorzitter en de leden van de klachtencommissie worden door het College van Bestuur benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn herbenoembaar. Per 1 november ontstaat een vacature voor een externe voorzitter.

Rol en taken voorzitter
De voorzitter van de klachtencommissie geeft op een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige wijze leiding aan het proces en het onderzoek naar de klacht. De voorzitter zit de zittingen van de klachtencommissie voor en ziet, samen met de ambtelijk secretaris, toe op een consistente naleving van de klachtenregeling. De voorzitter is in staat om, in samenspraak met de overige leden van de klachtencommissie, op basis van een gedegen analyse van de klacht tot een duidelijk oordeel te komen en hierover helder te adviseren aan het College van Bestuur. Ook draagt de voorzitter, in samenspraak met de ambtelijk secretaris, zorg voor de jaarlijkse verslaglegging aan het College van Bestuur.

Profiel

Om de rol van voorzitter klachtencommissie goed te kunnen vervullen, zijn de volgende competenties van belang:

 • Inlevingsvermogen
 • Onafhankelijkheid, onpartijdigheid
 • Een juridische achtergrond op academisch niveau, relevante kennis en ervaring
 • Goede leidinggevende en adviserende vaardigheden en besluitvaardigheid
 • Goede communicatievaardigheid zowel in het Nederlands als in het Engels
 • Bekend zijn met een universitaire omgeving, of vergelijkbare professionele organisatie

Ons aanbod

Als voorzitter van de klachtencommissie ontvang je per vergadering een vergoeding. De vergoeding is als volgt geregeld:

 • € 750,- (bruto) per zaak waarin een advies aan het College van Bestuur is uitgebracht;
 • reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per kilometer, dan wel vergoeding van eerste klas openbaar vervoer voor de plenaire vergadering

Daarnaast ontvang je:

 • vakgerelateerde literatuur die nodig is voor de taakvervulling;
 • relevante cursussen/trainingen

Een benoeming wordt aangegaan voor 4 jaar.

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie contact op met de directeur HR van de dienst Human Resources, Hans Oeloff, j.e.oeloff@utwente.nl, tel. 06 – 204 928 30 of de secretaris van de klachtencommissie Veronika Trifunovic, v.trifunovic@utwente.nl, tel 053-4897899.

Je kunt je sollicitatie indienen tot uiterlijk 20 augustus 2022 door de onderstaande link in te vullen met een motivatiebrief en een actueel CV.

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 31 augustus 2022 tussen 12:30 en 17:30 uur.

Een referentiecheck of screening kan onderdeel zijn van de procedure.

Deel deze vacature

Over de organisatie

General Affairs (GA) wordt geleid door de Secretaris van de Universiteit en bestaat uit enkele verschillende functionarissen en eenheden, ieder met een eigen rol en functie. Dit zijn de volgende functionarissen en eenheden:  DE&I team, Integrale Veiligheidsmanager, Beleidsadviseur Kennisveiligheid, Ombudsfunctionaris, Internal Audit, Innovation Lab (participeert  in Novel-T en ondersteunt UTH) en U-Today.

Daarnaast biedt General Affairs ook managementondersteuning aan het CvB en de Universiteit als geheel. Het team bestuursondersteuning CvB ondersteunt de beleids- en besluitvormingsprocessen t.b.v. het CvB en RvT. He team ondersteunt ook de adviesgremia binnen de universiteit en het CvB in het proces van medezeggenschap, met de Universiteitsraad.

Als werkgever biedt de Universiteit Twente werk dat ertoe doet. Wij rusten je toe om nieuwe mogelijkheden te creëren voor jezelf en voor onze samenleving. Je wordt bij ons deel van een toonaangevende technische universiteit met toenemende, positieve maatschappelijke impact. We bieden een open, inclusieve en ondernemende sfeer, waarin we je stimuleren om gezonde keuzes te maken, bijvoorbeeld via onze flexibele, aanpasbare arbeidsvoorwaarden.

Over de dienst GA

Benieuwd waar de dienst General Affairs (GA) voor staat? Bekijk de GA website voor meer informatie.

Een baan die ertoe doet

Creëer nieuwe mogelijkheden voor jezelf, je collega’s en onze samenleving. Wetenschapper of docent, bestuurder of facilitator, denker of doener, energiek leider of stille support – je werk bij de Universiteit Twente doet er toe. En jij ook!

Sollicitatiestappen

Stap 1

Solliciteren.
Wanneer je een vacature ziet die je aanspreekt kun je online solliciteren. Wij vragen jou om een CV en motivatiebrief en/of lijst van publicaties te uploaden. Je ontvangt een ontvangstbevestiging via de mail.

Solliciteren

Stap 2

Selectie.
De selectiecommissie bekijkt jouw sollicitatie en je ontvangt binnen 2 weken een reactie nadat de vacature is gesloten.

Stap 3

1e interview.
Het 1e gesprek (online of fysiek) dient als kennismaking waarbij wij ons voorstellen aan jou en jij aan ons. Je kunt gevraagd worden om een korte presentatie te geven. Dit zal in de uitnodiging verder worden toegelicht.

Stap 4

2e interview.
In het 2e gesprek gaan we dieper in op de inhoud, je vaardigheden en je talenten.

Stap 5

Het aanbod.
Wanneer de gesprekken positief zijn verlopen zal jou een passend aanbod worden gedaan.

Wil je meer weten?

Oeloff, J.E. (Hans)

Oeloff, J.E. (Hans)
Director HR

Oeloff, J.E. (Hans)
Director HR

Heb jij vragen over deze vacature? Dan kun jij voor alle inhoudelijke vragen over deze functie en de sollicitatieprocedure terecht bij Hans. Voor algemene vragen over werken voor de UT verwijzen wij je graag naar de chatbot.

Jouw collega's

 • Onze missie
  People First

  Bij de Universiteit Twente draait het om mensen: People First, in overeenstemming met de High Tech Human Touch-filosofie van onze universiteit. Bij alles wat we doen staan het welzijn en de toekomst van onze studenten en medewerkers voorop. Van onderzoek en onderwijs tot personeelsmanagement, campusbeheer en de inzet van nieuwe technologieën.

 • Onze missie
  Wij zijn een technische universiteit

  Als technische universiteit staan we ten dienste van de samenleving. De wereld verandert en het is aan ons om hier een zo positief mogelijke invloed op uit te oefenen. Dit doen we met behulp van wetenschap en technologie.

 • Onze missie
  Wij maken de samenleving sterker

  Wij helpen de maatschappij de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. We zijn transparant over wat wetenschap en technologie wel en niet kunnen betekenen in het vinden van duurzame oplossingen. En we dragen bij aan een vertaling van deze oplossing naar het leven van alledag.

 • Onze missie
  Wij zijn duurzaam

  We willen dat onze gemeenschappen floreren en veerkracht tonen en pakken onze kansen op het gebied van innovatie. We zijn deskundig en hebben oog voor wat de samenleving nodig heeft. Onze studenten krijgen alle begeleiding die ze nodig hebben in hun zoektocht naar ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

Bekijk alle vacatures