Ard Kosters

heeft aan de Universiteit Twente twee functies. De helft van de week werkt hij als systeemontwikkelaar bij de afdeling Systems & Development en de andere dagen als IT-consultant binnen het Technology Enhanced Learning & Teaching (TELT) team.  

ARD KOSTERS, SYSTEEMONTWIKKELAAR EN IT CONSULTANT 

"We spelen snel in op IT ideeën van docenten en studenten"

‘Met twee verschillende rollen binnen dezelfde organisatie is mijn werk heel breed. Als systeemontwikkelaar bouw, ontwikkel of koop ik applicaties, zoals voor de koppeling tussen de website van de UT en het CRM-systeem (Customer Relationship Management, oftewel klantrelatiebeheer, red.). Zo zorg ik in ons systeemlandschap voor de juiste koppelingen of maak ik plugins voor onze digitale leeromgeving, Canvas, waardoor studenten automatisch de juiste informatie over een vak krijgen. Ik zit bij interne opdrachtgevers aan tafel, bespreek wat ze willen bereiken, stel ontwerpen op en realiseer de afgesproken oplossingen vervolgens zelf – of samen met collega’s. Het mooie aan werken bij de UT is dat alles wat ik doe relevant is voor het onderwijs aan studenten.’

Inspelen op behoefte aan ICT-vernieuwing

‘Ons TELT-team heeft een scherp oog voor vragen vanuit het onderwijs voor extra functionaliteiten. Met pilots spelen we snel in op behoeften van docenten aan ICT-vernieuwingen en op projectideeën van studenten. De meerwaarde van dit team ligt in de samenwerking die er is tussen verschillende disciplines. Daardoor zien we mogelijkheden, kunnen we snel schakelen en uitproberen. We springen in op het enthousiasme van docenten en studenten en dat levert echt veel op.’

Digitaal toetsen en virtual classrooms

‘Een uitdagend project waaraan we als team de afgelopen jaren hebben gewerkt is digitaal toetsen. Studenten loggen in op een virtuele omgeving, bedoeld om authentiek(er) toetsen mogelijk te maken. Na het idee van een aantal docenten zijn we van onderaf aan begonnen met een pilotproject. De uitkomst die we creëerden is nu een veelgebruikt middel in toetsweken; er worden 10 tot 15 digitale toetsen per dag afgenomen. Sowieso was het tof om te zien dat hier aan de UT de overgang naar online onderwijs in de eerste coronagolf redelijk snel en naadloos verliep, doordat we de systemen goed op orde hadden. De tool Virtual Classrooms, bijvoorbeeld, was al beschikbaar, maar werd nagenoeg niet gebruikt. Dat is nu wel anders!’

Technische faciliteiten en voorzieningen aan de UT