1. Verhalen van UT'ers
  2. Marieke Huisman

Marieke Huisman

"Er is concrete actie nodig om een inhaalslag te maken voor vrouwen in het informaticaonderzoek en in de wetenschap in het algemeen. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat juist vrouwen op een gegeven moment afhaken of er niet in slagen een vervolgstap te maken om allerlei redenen die niets met hun wetenschappelijke kwaliteiten te maken hebben."

"Om dit te veranderen, en vrouwen uit hun uitzonderingspositie te halen, is het nodig om een kritische massa vrouwen te hebben die kan mee-oordelen over aanstellingen, bevorderingen, projectaanvragen enzovoort. De enige manier om dit te realiseren is door positieve actie te ondernemen en gericht vrouwen aan te stellen."

BETERE AANPAK

"Meer diversiteit leidt tot meer creativiteit en een betere aanpak van problemen - en daardoor uiteindelijk tot betere software, en daar is het mij natuurlijk allemaal om te doen! Daarnaast ben ik er van overtuigd dat vrouwen net zo goed kunnen zijn als mannen op het vakgebied van de informatica, en ik vind het daarom eeuwig zonde als iemand kansen op dit gebied laat liggen op basis van onwetendheid of vooroordelen dat dit niks voor haar (of hem) is."

“Ik vind het daarom eeuwig zonde als iemand kansen op dit gebied laat liggen op basis van onwetendheid of vooroordelen dat dit niks voor haar (of hem) is.”          Marieke Huisman, hoogleraar Software Reliability

GOEDE IDEEËN, PRETTIGE SFEER ÉN NIEUWE MOGELIJKHEDEN

"Toen ik als AiO begon in Nijmegen dacht ik de eerste dag dat alle andere vrouwen secretaresse waren. Dat bleek gelukkig niet zo te zijn en uiteindelijk kwam ik daar in de ITT groep van Frits Vaandrager terecht, samen met een redelijk aantal andere vrouwen, waaronder Mariëlle Stoelinga, Judi Romijn en Angelika Mader. Daar was ook gelijk merkbaar wat een verschil dat maakte en hoe de diversiteit in de groep juist zorgde voor meer goede ideeën, een prettige sfeer en nieuwe mogelijkheden."