Tom Veldkamp

"Diversiteit is voor ons vooral een kwestie van gewoon doen. Binnen onze faculteit zijn we er van doordrongen hoe belangrijk het is om een goede balans in onze teams te hebben."

GOEDE AFSPIEGELING

"Onze inzet richt zich op real-world problems, en daarmee is automatisch lokale bevolking een belangrijkste stakeholder. Dat vraagt om een goede afspiegeling van de maatschappij binnen ons veld: diversiteit in alle opzichten, dus ook genderdiversiteit.

Binnen de internationale context waar binnen wij werkzaam zijn, is het essentieel om een diverse samenstelling te hebben. Om effectief te kunnen communiceren met lokale stakeholders, bijvoorbeeld."


“Binnen de internationale context waar binnen wij werkzaam zijn, is het essentieel om een diverse samenstelling te hebben.”          Tom Veldkamp, decaan Faculteit ITC Geo-information Science and Earth Observation


FOCUS OP TOEGEVOEGDE WAARDE

"Bij de werving van nieuwe staf letten we heel erg op de toegevoegde waarde van potentiële nieuwe medewerkers binnen een team. Op competenties als bindend leiderschap en communicatie kunnen vrouwen juist een heel waardevolle toevoeging zijn voor onze werkcultuur. Met die blik kijken we steeds naar de samenstelling van onze afdelingen en teams. We blijven streven naar de juiste effectieve balans in relatie tot het werkveld en de maatschappij waarin en waarvoor we opereren."